Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 4:de delen. 96. Helsning till den annalkande ålderdomen [Songs and Ditties at the Pianoforte. 4th Part. 96. Greeting to the approaching old age]

Print
  • Year of composition: Ca 1850-1851 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1599
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Andante con moto F major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 84. Balders bål, 85. Glädjen, 86. Höstqvällen, 87. Hon vill ej sjunga mer, 88. Silvio till Laura, 89. Förr och nu, 90. Den gamle, 91. Bedragen väntan, 92. Den tviflande, 93. I höet, 94. Misstanken, 95. Ånger, 96. Helsning till den annalkande ålderdomen, 97. Strykningsvisa, 98. Den flitiga handen, 99. Barfota, 100. Den bortgångne, 101. Systern, 102. Afslag


Libretto/text

Min köja [sic] har stått så månget år