Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 141. Sandels [Songs and Ditties at the Pianoforte. 6th Part. From The Tales of Ensign Stål by J. L. Runeberg. 141. Sandels]

Print
  • Year of composition: Ca 1856 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Mycket lifvligt, men ej oroligt [Very lively, but not agitated] F major 4/4 (C)

(Instruction according to the printed music: When performing these songs from Fänrik Ståls Sägner [The Tales of Ensign Stål] the singer is free to, following the content of the lyrics, decide on tempo and dynamics, etc.)


Work comment

The book includes: 129. Vårt land, 130. Fänrik Stål, 131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten", 132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas", 133. Veteranen, 134. Löjtnant Zidén, 135. Torpflickan, 136. Sven Dufva, 137. Von Konow och hans korporal [sic], 138. Den döende krigaren, 139. Otto von Fieandt, 140. De två dragonerne, 141. Sandels, 142. Döbeln vid Jutas, 143. Fältmarskalken, 144. Gamle Hurtig, 145. Kulneff


Libretto/text

[1.] Sandels han satt i Pardalaby,
Åt frukost i allsköns ro 

[2.] Sandelse han satt och smorde sitt krås,
Åt friskt som om intet händt [sic] 

[3.] Sandels han såg på den komne förströdt:
"Bevars! ni är varm som en ugn

[4.] Sandels han fällde sin gaffel, han teg,
Brast ändtligt i gapskratt ut