Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet [Songs and Ditties at the Pianoforte. Songs Left Behind. (205). Response to 'Palinodia' and continuation of the quarrel]

Print
  • Year of composition: Ca 1879? (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Dedication: 'To Gunnar Wennerberg. (See his songs in the 6th book.)' according to score print.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1583

Location for score and part material

The book is available for free download from the website of the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro G minor 2/4


Work comment

The book includes: [191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft", [192]. "Wie kannst du ruhig schlafen", [193]. "So hast du ganz und gar vergessen", [194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht", [195]. "Wir haben viel für einander gefühlt", [196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein, [197]. "Morgens steh' ich auf und frage", [198]. "Still ist die Nacht", [199]. Der Asra, [200]. Fader vår, [201]. Vattenliljan, [202]. Moll och Dur, [203]. Ett sommarhem, [204]. Postscriptum till Thekla, [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet, [206]. Till Lotten, [207]. Till Fru Sophie d'Ailly, [208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie, [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"), [210]. Fridshelsning, [211]. Min försterträdgård, [212]. Den 16 September 1877, [213]. Under sjukdom, [214]. Den 1 Februari 1878, [215]. Sista visan


Libretto/text

Nej, nej, min bror! tro ej att jag så lätt ger vika.
Jag släpper ej det tag jag fattat,
Och fast jag högt din visa skattat,
Så ser jag dock deri
Ej någon verklig "palinodie"