Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 103-128 [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 103-128]

Print

103. Erik Gustaf Geijer [sic]
104. "Hvar är mitt hem?"
105. A [sic] une femme
106. Tröstung
107. Till Enkefru Anna E. Geijer
108. Hon hvarken hör eller ser
109. Tvekan
110. Vid barnens aftonbön
111. Efter läsningen af en tendensdikt
112. Till godheten
113. Tidigt om morgonen
114. En qvinna vid sitt arbete
115. Nattviolen
116. Naturbetraktelse
117. Uplandsflickan
118. Sagan
119. Tillegnan till en vän
120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran)
121. Efter solnedgången
122. Mognadt förstånd
123. Förtröstan
124. Der schlummernde Amor
125. Önskan i salongen
126. Visiter
127. Aftonstämning
128. Reminiscens

  • Year of composition: Ca 1860-1870; see the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: See the separate registration for each song included in the collection.

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.