Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Songs and Ditties at the Pianoforte. 6th Part. From Fänrik Ståls sägner by J. L. Runeberg. 129-145

129. Vårt land
130. Fänrik Stål
131. From 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten"
132. From 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas"
133. Veteranen
134. Löjtnant Zidén
135. Torpflickan
136. Sven Dufva
137. Von Konow och hans korporal [sic]
138. Den döende krigaren
139. Otto von Fieandt
140. De två dragonerne
141. Sandels
142. Döbeln vid Jutas
143. Fältmarskalken
144. Gamle Hurtig
145. Kulneff

  • Year of composition: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 40-50 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.