Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg [Songs and Ditties at the Pianoforte. 6th Part. From The Tales of Ensign Stål by J. L. Runeberg]. 129-145

Print

129. Vårt land
130. Fänrik Stål
131. From 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten"
132. From 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas"
133. Veteranen
134. Löjtnant Zidén
135. Torpflickan
136. Sven Dufva
137. Von Konow och hans korporal [sic]
138. Den döende krigaren
139. Otto von Fieandt
140. De två dragonerne
141. Sandels
142. Döbeln vid Jutas
143. Fältmarskalken
144. Gamle Hurtig
145. Kulneff

  • Year of composition: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 40-50 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.

(Instruction according to the printed music: When performing these songs from Fänrik Ståls Sägner [The Tales of Ensign Stål] the singer is free to, following the content of the lyrics, decide on tempo and dynamics, etc.)


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.