Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

En sommarafton (Över skogen, över sjön. From "Om vinterkväll")

Print
  • Year of composition: 1863
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: A.F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Gehrmans Kör-Bibliotek, AB Gehrmans Musikförlag, C. G. 4597
A.B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 716
• Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, [100 four-part songs, Volume 1] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1952]
• Kör-Album. Samling flerstämmiga sånger för blandade röster utgifven af Ivar Hedenblad, Häfte 1. [Kör-Album. Collection of polyphonic songs for mixed voices published by Ivar Hedenblad, Book 1] Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 1838

Description of work

Larghetto D-flat major 6/8


Work comment

The version for mixed choir is also included in the collection 'Om – Gammalt och nytt'; see the registration of that collection.

The song also exists in other settings. See individual posts.


Libretto/text

Över skogen, över sjön,
du din slöja sänker,
milda skymning, och till bön
du denna stund oss skänker