Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Vårvisa ("Se, Maj igen, så blid och ljus")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Urban [avser möjligen Lindblads svärson Urban von Feilitzen, som skrev texten till sången 'Nattviolen']
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Harmonia. Samling af firestemmige Mandskor udgivne af Erik Hoff. Første Bind, første Hefte, Udgiverns Forlag, Christiania (Oslo) 1868

Description of work

Allegretto B-dur 6/8


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Se, Maj igen, så blid och ljus,
har klappat på sitt sommarhus