Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sång vid framkomsten till Köpenhamn d. 23 Juni 1845 ("Fritt må stormarna gå")

  • Year of composition: 1845
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Moderato un poco Maestoso Ess-dur 3/4


Libretto/text

Fritt må stormarna gå.
Fritt må böljorna slå