Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Felicias sång (Lycksalighetens ö) [Felicia's song from the Lycksalighetens ö (Island of Bliss)]

Print
  • Year of composition: This song was first published in 1824 [referring to the version for solo voice and piano]
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: P. D. A. Atterbom [referring to Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Autographs

Description of work

Affettuoso E major 4/4 (C)


Work comment

This song can also be found in a setting for solo voice and piano


Libretto/text

1. Säg mig, vackra bi, du lilla,
Hvart du vill så arla tåga?

2. Ännu darrar, ännu blänker
Öfver ängen dagg i ringar

3. Blomstren, sömniga och trötta,
Än mot sina örngått [sic] lutas

4. Endast jag, med vakna sinnen,
Går vid bäcken med min cittra

5. Men ditt vingpar står ej stilla!
Men du flyger och du tågar!

6. Ack, dig honings [sic] trånad qväljer!
Hvila! Hvad kan flygten duga?

7. Känner du min kärlek? Henne
Af hvars blickar solen bländas?

8. På den rosenröda munnen
Af mitt lif, mitt väl, min flicka