Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Kvartett N:o 3 [C-dur] i arrangemang för piano fyra händer

1. Allegro
2. Larghetto
3. Allegretto — Più vivo — D.C. Tempo I:o
4. Allegro ma non troppo

  • Year of composition: tillkomstår osäkert
  • Work category: Piano 4 hands
  • Duration: Approx. 20-25 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Autografsamlingen

Description of work

1. Allegro C-dur 6/8
2. Larghetto F-dur 3/8
3. Allegretto C-dur 3/4, Più vivo, D.C. Tempo I:o senza repl.
4. Allegro ma non troppo C-dur 4/4 (C)