Amanda Maier-Röntgen (1853−1894)

Den sjuka flickans sång

Print
  • Year of composition: 19 Sept. 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Amanda Maier's collection

Description of work

Langsam F minor 12/8


Libretto/text

Den sjuka flickans sång

Tysta minne af flydda dagar,
som i djupet af hjertat klagar
Hvad du bådar jag anar nog;
Ack, du qvider som fogeln qvider
När i kulna novembertider
Han förglömt sig i Nordanskog.

Om han flaxar med frusna vingar
Om till söder hans längtan svingar
Långt från dimmor och långt från snö
Intet hjelper, För sent att fara!
För sent! Om han flöge han skulle bara
under frostiga skurar dö.

O när intet dig mer kan rädda,
Då är bättre att tyst dig bädda
under granen i ro till slut,
Fogel bättre att barmen sluta
Tätt mot mossan och blicken sluta
Och i toner få andas ut.