Åke Malmfors (1918−1951)

Verbum caro factus est (Ordet vordet kött)

Print
  • Year of composition: At the latest in 1949 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: From Piae cantiones. Translation by Arne Olovson.
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. CG 4346

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Dorian on F 6/4, 3/4


Libretto/text

Verbum caro factus est de virgine Maria. In hoc anni circulo vita datur saeculo nato nobis parvulo de virgine Maria. O, beata cujus ventris gloria mundi lavat Crimina de virgine Maria. Stella solem protulit, sol salutem contulit, carnem veram abstulit de virgine Maria.

Ordet, vordet kött, åt oss en jungfru gav: Maria. Nu när årets hjul vrids om, livets ljus till släktet kom, buret fram av barnet som oss jungfrun gav: Maria. Prisad du som skulle ge livsfrukt till välsignelse! Hela världens frälsare oss jungfrun gav: Maria. Stjärnan solen föregick vilken strålar för vår blick. Mänskoson i rensta skick oss jungfrun gav: Maria.