• Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Wilhelm Böttiger
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: H. Munktell's collection. Scanned but not published.

Description of work

Allegretto D major 3/8


Libretto/text

Mot nordens hav jag sträcker färden
med ljumma vindar alla år
ett budskap från den södra världen,
jag kommer dit med sol och vår ...

Jag bygger bo av ler, jag kläder
på tusen sätt dess golv och vägg
jag väljer mossa, gräs och fjäder
att mjukt där blir för mina ägg.

Jag bygger det inunder åsen
av mänskors tak. Där är mig bäst
Jag vaktar hyddan, vaktar låsen
och lockar trevnaden som gäst