Helena Munktell (1852−1919)

Fyra sånger för en röst vid piano [Four songs for one voice at the piano]

Print

1. Det förste möde
2. Sof! Sof! / Dors! Dors!
3. Åter i Sorrento
4. Trohet

  • Year of composition: Probably printed in 1883
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Björnstjerne Bjørnson (1832-1910)
    2. Helena Munktell (1852-1919)
    3. Carl Snoilsky (1841-1903)
    4. Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Included in: Fyra sånger för en röst vid piano [Four songs for one voice at the piano], Huss & Beer, Stockholm 1883? Pl. 315. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2013/524

Description of work

1. Det förste möde [The first encounter]: Allegretto F major 3/4
2. Sof! Sof! / Dors! Dors!: E major 2/4
3. Åter i Sorrento [Back in Sorrento]: F-sharp major 3/4
4. Trohet [Fidelity]: F-sharp minor 3/4


Libretto/text

1. Det förste möde
Det förste mödes södme
det er som sang i skoven

2. Sof! Sof! / Dors! Dors!
Sof, sof sof lugnt!
Sorg, natt dig ej når /
Dors, dors dors pour jamais,
Bien loin des douleurs

3. Åter i Sorrento
Sorrento, än i grönt och ljus
du ler med dina hvita [sic] hus

4. Trohet
Den kärlek jag till dig bär
i himlen dess vittne är