Helena Munktell (1852−1919)

"Vi ha äran gratulera" [variant på: Gammal kaffe- o namnsdagsvisa]

  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: H. Munktells samling

Description of work

(tempobeteckning saknas) Ass-dur 3/4


Libretto/text

V. 1. Vi ha äran gratulera [ändrat från "Så få vi och så få flera"],
men för kaffe det förslås 

V. 2. Siljan må i dag få spegla
ljus och glad en Emma-bild