Helena Munktell (1852−1919)

"Vi ha äran gratulera" [variant på: Gammal kaffe- o namnsdagsvisa] [Variant on 'Old coffee and name day song']

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: H. Munktells samling [H. Munktell's collection]

Description of work

(no tempo marking) A-flat major 3/4


Libretto/text

V. 1. Vi ha äran gratulera [altered from "Så få vi och så få flera"],
men för kaffe det förslås 

V. 2. Siljan må i dag få spegla
ljus och glad en Emma-bild