Laura Netzel (1839−1927)

Songs at the piano with obbligato violin by Lago

opus 20

Print

1. Hvem styrde hit din väg? (J.L. Runeberg)
2. Om min tanke långt från gruset (C.D. af Wirsén)

  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: J.L. Runeberg, C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Christiania, Carl Warmuth, C.W. 1318

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

1. 'Hvem styrde hit din väg?': Allegretto F major 6/8
2. 'Om min tanke långt från gruset.': Andante D major 9/8

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-157


Libretto/text

1. Hvem styrde hit din väg?

Långt bort från fjärdens våg
Långt bort om fjellets topp
Du ensam dagen såg
Och växte ensam upp

Jag saknade ej dig,
Jag sökte ej din stråt,
Jag visste ej en stig
Som skulle ledt ditåt!

Jag kände ej din far,
Jag kände ej din mor,
Jag såg ej hvar du var,
Jag såg ej hvart du for!

Liksom den bäck der rann
För den som rinner här
Vi voro för hvarann
Så länge du var der,

Två plantor mellan dem,
En äng i blomning står,
Två foglar som fått hem
I skiljda lunders snår,

O! andra nejders son,
Hvi flög du dädan, säg?
O! fågel långt ifrån
Hvem styrde hit din väg?

Till hjertat som var kallt,
Säg hur du lågor bar?
Hur kunde du bli allt,
För den du intet var?

2. Om min tanke långt från gruset

Om min tanke långt från gruset
Stundom, stundom ilar glad och fri,
Om mitt öga trår till ljuset,
Är det något ondt deri?

Hvarför undra om jag svingar
Mig dit ofvan då och då,
Hvarför fick fogeln vingar
Om han frukta skall det blå?