Laura Netzel (1839−1927)

Three songs at the piano: I natten
No. 1, I natten

opus 47 no. 1

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Victor Rydberg
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Edition Warmuth, Christiania

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Description of work

Lento F major 4/4 (C)

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-149 (all 3 songs)


Libretto/text

Tyst är lunden, och sjön, som kysst
strandens somnade ros, är tyst.
Aftonskimret, som milt besken
tempelkullen, har bleknat ren
stilla, drömmande stilla.

Tysta stjärnor ur havet gå,
stilla palmernas kronor stå,
sen därunder i myrtenskog
vinden suckade nyss och dog
stilla, drömmande stilla.

Tyst najad har på mossig bädd
sjunkit ned vid sin urnas brädd,
sövd av sorlande källans sus:
barmen häves i månens ljus
stilla, drömmande stilla,

medan hon ser i ljuvlig dröm
stelnad, kristallren, tidens ström
och all världen från ve och harm
somnad in på Allfaders arm
stilla, drömmande stilla.