Laura Netzel (1839−1927)

Fjäriln, song at the piano

Print
  • Year of composition: Printed in 1884
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elias Sehlstedt (1808-1874)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Lundquist, Stockholm 1884. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2001/476 (online catalogue)

Description of work

Presto E-flat major 6/8

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-119


Libretto/text

Du lilla fjäril som flyger och far
och bråttom har
och full av levnadslust spritter!
Det tycks, som du blott fått ditt unga liv
till tidsfördriv,
att leka bäst du gitter!