Laura Netzel (1839−1927)

Chorus for female voices [and piano]
[Two choruses]

Print

1. Edelweiss
2. Det vet ingen

  • Work category: Female choir and instruments
  • Text author: 1. Carl Snoilsky
    2. Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Female choir, S.S.A.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Handwritten manuscript. Location mark at MTB: Noter rar 390 (no. 1) and 391 (no. 2) (online caalogue). Digitalised by MTB, available via the online catalogue and via the links below.

Description of work

1. Edelweiss: Allegretto E major 9/8
2. Det vet ingen: Allegro D-flat major 4/4 (C)

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-58 (No. 1)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-57 (No. 2)


Libretto/text

1. På fjellet der molnet siktar sin snö öfver öde topp,
Der knappast ett grässtrå svigtar,
Och alp-rosen sjelf hör opp,
Bland isarne hvit der spirar
En blomma ur grund af gneiss,
Hon gränsen för lifvet sirar
Och kallas för Edelweiss ...

2. Där stodo rosor i grönan dal uti kvällen,
och aftonvinden han kom så sval över fjällen.
Och när han kom och såg sig om,
och såg dem niga så innerliga,
och såg dem gunga och såg dem glöda
så hjärtans unga och rosenröda,
då sad´ han så och klippte vingen
åt blomsterringen.
Vad sad´ han då åt rosor små?
Ja, det vet ingen, nej, det vet ingen. ...