Laura Netzel (1839−1927)

Trenne duetter för fruntimmersröster [och piano]
[Three duets for female voices]

opus 39

Print

1. Hur skönt bland österns skyar
2. Aftonsång
3. Visa från Mora

  • Year of composition: Printed in 1889
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: 1. Johan Ludvig Runeberg, the poem Vallgossen
    2. Johan Nyblom
    3. Oscar Fredrik (Oskar II King of Sweden and Norway, 1829-1907)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Solo voices: 1 soprano, 1 mezzo-soprano/alto

Examples of printed editions

Lundqvist, Stockholm 1889, pl 2574. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2 SP/Sv, indexed under Lago.

Description of work

1. Hur skönt bland österns skyar: Con moto D major 3/4
2. Aftonsång: Moderato G major 4/4 (C)
3. Wisa från Mora (Song from Mora): Allegretto E major 3/4

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-137


Libretto/text

1. Dikten Vallgossen:
Hur skön bland österns skyar
går dagen opp
och fyller fält och byar
med fröjd och hopp!
Ur skog och lundar skalla
blott glädjeljud,
och luftens skaror alla
lofsjunga Gud ...

2. Afton, huru skön ...

3. Vindarne sucka uti skogarna ...