Gustaf Nordqvist (1886−1949)

Det lyser en stjärna i natten

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Nils Hildestrand
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the collection Svensk Romanssång, Edition A, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937

Description of work

Andante con moto E minor 6/8


Libretto/text

Det lyser en stjärna i natten
vid skyarnas ilande tåg.
Långt bort över brusande vatten
hon drager min längtande håg.
Till henne, den strålande klara,
går blicken vid skymningens lopp,
till henne med drömmarnas skara,
flyr hjärtats bevingade hopp.
Men fjärran,
långt fjärran hon lågar
i eterns oändliga blå...
Mitt hjärta, hur ivrigt du frågar,
ack, aldrig ett svar skall du få.