• Year of composition: 1941
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: E N Söderberg
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Ca 2 min

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget
Ed. no. 2077

Description of work

Andante con moto E major 4/4 (C), 2/4


Libretto/text

Sakta det klingar: Nu är Advent! Frälsaren kommer, Gud Honom sänt. Red dig att taga Honom emot! Kasta din börda ned för Hans fot!

Midvinters sköna, heliga tid brinar dig åter barndomens frid, skänker ditt hjärta ljusning och ro, tänder ånyo din flämtande tro.

Än är det hoppets, bidandets tid. Snart ljuder änglars budskap om frid. Sakta det klingar: Nu är Advent! Frälsaren kommer. Gud Honom sänt.