Gustaf Nordqvist (1886−1949)

Three psalms of David

Print

1. Gud, var mig nådig
2. Allenast i Gud söker min själ sin ro
3. Barmhärtig och nådig är Herren

  • Year of composition: No. 2 1943, remaining two at the latest in 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Psalter
  • Dedication: 1. To Harry Sagner 2. To Einar Ekberg
  • Duration: 7 min

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget
Ed. no. 2920, 2921, 2922

Description of work

1. Gud, var mig nådig: Un poco Andante C minor 4/4 (C), 2/4
2. Allenast i Gud söker min själ sin ro: Andante D major 4/4 (C), 2/4
3. Barmhärtig och nådig är Herren: Andante con moto B minor 4/4 (C), 2/4


Libretto/text

1. Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna min synd. Gud, var mig nådig efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från mina missgärningar och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd den är alltid inför mig. Gud, var mig nådig efter din godhet. Var mig nådig, o Gud.

2. Allenast i Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning. Allenast han är min klippa och min frälsning, han är min borg, jag skall icke vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt ha jag i Gud. Allenast i Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.

3. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.