• Year of composition: At the latest in 1945 (year of print)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Text from the Gospel of Matthew, chapter 6
  • Dedication: To Folke Brundin
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: Ca 4 min.

Instrumentation

Mixed choir and piano

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget
Ed. no. 2756

Description of work

Andante G minor, G major 4/4 (C), 2/4, 3/4


Libretto/text

Skåden liljorna på marken, hur de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de och likväl säger jag eder, att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Sen på fåglarna under himmelen! De så icke, ej heller skörna de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder Fader dem, eder himmelske Fader föder dem.