Gustaf Nordqvist (1886−1949)

Jul, jul, strålande jul!

Print
  • Year of composition: 1921
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Edvard Evers
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: cirka 2'30"

Examples of printed editions

• Abraham Lundquist musikförlag, Stockholm 1921
• SK-Gehrmans musikförlag, Stockholm 2000 (in the collection 'Advent- och julsånger', high instrumentation [G major and F major]: SKG10087, middle instrumentation [F major and E major]: SKG 10088)

Description of work

Not too slow, F major 6/8
(high instrumentation exists in G major, low in E major)


Libretto/text

Jul, jul, strålande jul,
glans över vita skogar,
himmelens kronor med gnistrande ljus,
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalm, som är sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus och frid!

Kom, kom, signade jul!
Sänk dina vita vingar
över stridernas blod och larm,
över all suckan ur människobarm,
över de släkten som gå till ro,
över de ungas dagande bo!