• Year of composition: At the latest in 1931 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: N E Söderberg
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Around 3 min.

Examples of printed editions

Sveriges Körförbund

Description of work

I lätt, luftigt tempo G major 4/4 (C)


Libretto/text

Susa, susa, sommarvind! Väck med milda fläktar hälsans rosor på var kind, vilken blek försmäktar! Humlesurr och fågelsång, lövens dallring, källans språng till en solskensvisa bind! Susa, susa, sommarvind!

Glittra, glittra, sommarsjö! Likt ett svall, som speglar, huru strömolnsflockars snö över fästet speglar, må vår blick av intet skymd, fånga blott den klara rymd, där allt mörker måste dö. Glittra, glittra, sommarsjö!

Lys oss, lys oss, sommarsol, medan än du får det; snart det mörknar vid vår pol. Tidens flykt oss spår det. Långt och hårt blir vinterns tvång, innan våren än en gång väcker viva och viol - lys oss, lys oss, sommarsol!