Ludvig Norman (1831−1885)

Hvad du liknar

opus 49 no. 1

  • Year of composition: 1877
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), no. 1 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for one voice and piano, book 1, pub. 1878, Musikbiblioteket's copy bears the dedication 'To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878.'

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

I berättande ton, ej långsamt G major 4/4 (C), Lifligt, dubbelt så fort alla breve, Första tidmåttet 4/4 (C), Dubbelt så fort alla breve, Lugnt, men icke tillbakadraget i tidmåttet


Libretto/text

Hvad du liknar

Der står på skäret ett kapell,
det blickar mildt från klippans häll,
och hafvets vind, så frisk och sval,
omfläktar spira och portal.

På takets krans så ljuft, så tryggt
ha hafvets fogar nästen byggt,
Så bygga mina tankar bo,
från vind och våg, hos dig i ro!

När mildt kapellets orgel rörs,
när andaktsfull din stämma hörs,
då glömmer fogeln blåsigt haf,
då tystnar hjertats oro af.

Du ljufva hem, du vän så blid,
du hvita bo för helgonfrid,
hur tryggt, hur godt hos dig det är
på lifvets vågomflutna skär!