Ludvig Norman (1831−1885)

Månestrålar

opus 49 no. 2

  • Year of composition: 1877
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), pub. 1878, no. 1 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for one voice and piano, book 1, Musikbiblioteket's copy bears the dedication 'To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878.'

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Något rörligt, likväl ej fort; drömmande E major 6/8, något påskyndande, lugnt och hemlighetsfullt


Libretto/text

Månestrålar

När stjernehären blänker
på mörknande himmels grund,
och månen silfver stänker
på susande fors och lund,
hvi darra de dunkla granar,
hvad är, som vårt hjerta anar,
hvad är, som förstulet manar
i hviskande skymningsstund?

När mellan trädens galler
på glittrande vattenfall
den bleka dager faller
så skinande hvit och kall
hvad vållar att hvarje sinne,
som gömmer i djupet inne
af skönare dar ett minne,
vill brista i tårars svall?

O, vet! När allt är öde
och enslig är hvarje stig,
då vaka än de döde,
som fordom ha älskat dig.
Att rädda dig än de sträfva:
af strålar, som fly och bäfva,
ett skimrande nät de väfva
och draga dig hem till sig.