Ludvig Norman (1831−1885)

Aftonklockan

opus 49 no. 3

  • Year of composition: 1877
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), pub. 1878, no. 3 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 1, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Ej långsamt G major 6/8


Libretto/text

Aftonklockan

Jag mins, hur förr
vid klockans klang
jag hem från skog
och hagar sprang,
jag sjöng och sjöng,
min hjord jag dref;
vid stugans grind
hur glad jag blef!

Ty der var han,
och ingen ann,
och solens sista
stråle såg
hur vid hans hjerta
flickan låg.

Nu käns det svårt
när klockan slår,
med tunga steg
dit hem jag går;
vid stugans grind
han syns ej mer,
de lagt se'n länge
honom ner
på bädd så hård
i kyrkogård.

O det var der,
jag mins det nog,
som ständigt solens
stråle dog.