Ludvig Norman (1831−1885)

Böcker och Kärlek

opus 49 no. 5

  • Year of composition: 1877
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 180), pub. 1878, no. 5 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 2, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Lagom fort, med naivt föredrag F major 2/4


Libretto/text

Böcker och Kärlek

När stum du sitter vid ditt arbetsbord
och glömmer för en bok den vida jord,
och hon, som blef ditt allt, sig smyger då
att sina armar om sin älskling slå,
så säg ej buttert: lemna mig i fred!
Nej, lemna boken du, och gör så med!
Ty gråa luntor har du alla dar,
men ej du vet, hur länge hon är qvar.
Och mången man, som sitter ensam nu,
så gerna ville störas just som du.
Låt kärlek måla permeboken full
med miniatyrer, skinande i gull!
Då skall, du arme, om ditt hem blir tomt,
den gamla boken stråla helgonfromt,
och just på sidan, der du stördes då,
ett englahufvud vinkande skall stå.