Ludvig Norman (1831−1885)

Ungt mod

opus 49 no. 6

  • Year of composition: 1877
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 180), pub. 1878, no. 6 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 2, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Raskt och lifligt F major 4/4 (C), Något tillbakadraget, Hastigt och fort som förut, påskyndande


Libretto/text

Ungt mod

Fins ej lots? Låt gå ändå!
Äfventyrligt skön är vågen,
Blåsten sticker skarpt: låt gå!
Vind i seglen, storm i hogen!
Doft af tång från mörkblå vatten,
välkomstfläkt från djupets verld!
Spridda fiskarbloss i natten!
Kan du tänka bättre färd?
Talar man om skär och bankar?
Låt dem tala, låt dem tala!
Vinden snart jage bort de fega tankar
och bevinge jullens fart!
Stolta fara! Fins då ingen,
som dig älskar utom jag?
Lika godt! Med svarta vingen
sväfva fram i trolskt behag!
O det susar, när du spänner
flykten öfver dunklad våg;
Andeverldens magt jag känner,
lifvande vårt glada tåg.
Korta äro glädjens stunder,
njut dem derför, stark och ung!
Skulle jullen än gå under,
Modig död är aldrig tung.