Ludvig Norman (1831−1885)

Den döda

opus 49 no. 7

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 181), pub. 1878, no. 7 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 3, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Ej för långsamt, med mycket uttryck F major 4/4 (C), Lifligt och rörligt 6/8, tillbakadraget i takt, i Tempo, häftigt och påskyndande, något tillbakadraget, Första tidmåttet: hviskande, deklamatoriskt, nästan tonlöst, Första tidmåttet 4/4 (C)


Libretto/text

Den döda

Bevara ren din barndoms ljufva tro,
förutan den fins ej på jorden ro.
Bevara jemt din första kärlek ren,
förutan den är hvarje glädje sken!

Jag egde en vän, i hans hjerta jag såg,
ett skimmer af snö öfver sinnet låg.
Han glömde i lifvets mödor och lust
sitt hjertas frid vid sirenernas kust.

Nu är han väl ärad och glad och rik,
nu är han väl alla de andra lik.
Men stundom i nöjets rus han känt
som flöge i hjertat en dörr på glänt,
en dörr till ett hemligt rum i hans själ,
som annars han bommat och reglat väl.

Der ligger på bår i brudlig skrud
hans barndomstro, hans minne af Gud.
O helga gemak, o slocknade hopp,
o dörr, som i skärande ljud går opp!

O heliga frid i svepning af snö,
o löften af nåd, som i synden dö!
Hon sofver så djupt, hon vakna ej skall,
han sjelf henne dödat. Hon hvilar så kall.

Bevara ren din barndoms ljufva tro,
förutan den fins ej på jorden ro.
Bevara jemt din första kärlek ren,
förutan den är hvarje glädje sken.