Ludvig Norman (1831−1885)

Mitt tycke

opus 49 no. 8

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 181), pub. 1878, no. 8 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 3, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Lifligt och fort, friskt A major 4/4 (C), något tillbakadraget i takt, [a tempo?], något tillbakadraget, tillbakadraget


Libretto/text

Mitt tycke

Jag älskar ej den febereld, som brinner
i hektisk färg på sångarns bleka kind,
och ej det känslosvall, som strax försvinner
vid första flägt af alpens skarpa vind.

Jag älskar vinet högt och hatar ruset,
har blixten kär, men solen mer ändå;
är havet vredgadt, hör jag gerna bruset,
men älskar mer det lugna, spegelblå.

Förstulna blickar, läppar yppigt röda
jag ej förtala vill, men kärast är
den blick, som lofvar kraft i vedermöda,
den ljufva mun, som helig tro mig svär.

Den hand är skön, som jemt med rosor leker,
juvelbesatt och skimmerhvit som snö,
men skönast är den, som huldt den trötte smeker
och mig hugsvalar än, när jag skall dö.