Ludvig Norman (1831−1885)

Den ångrande

opus 49 no. 9

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 181), pub. 1878, no. 9 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 3, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Temligen långsamt, men gående D minor 6/8, lugnt, något fortare, oroligt, Fortare, med passion D major


Libretto/text

Den ångrande

Bittert pröfvade, vilseförda,
luta dig stum vid altarets fot!
Djupt bedröfvade! All din börda
himmelen tar förbarmande mot!

Famnen sträckande mot den svaga,
nalkas Marias frälsande barn.
Frid dig räckande, vill han draga
fogeln så mildt ur snärjande garn.

Jordens tjusande, falska löjen
skälfva och fly, der Mästaren går;
tidens rusande, tomma nöjen
domna för glansen, spridd i hans spår.

I de skinande stilla gårdar
blommar hans nåd; mot stormarnes tåg,
haglets hvinande, mild han vårdar
Jerichos ros vid qvällande våg.

Du förkrossade, andas åter!
Synden så blodig hvitnar till snö.
Dyrt förlossade, Han förlåter,
bryter ej af det darrande rö.

Orgeln bäfvande qvalen söfver,
hymnerna susa smärtan till ro.
Englar sväfvande flyga öfver
templet, der svalan bygger sitt bo.