Ludvig Norman (1831−1885)

Återvunnet hopp

opus 49 no. 10

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), pub. 1878, no. 10 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 4, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Enkelt och naivt, ej släpigt G major 3/4


Libretto/text

Återvunnet hopp

Jag kom till dalen åter, der jag lekte
en gång som barn vid bäckens sång,
och samma hulda vestanflägtar smekte
min tinning än en gång.

Jag fann dem åter, mina gyllne drömmar,
der gröna alar vänligt stå,
jag fann att kraft, jag fann att helsa strömmar
i rymden än som då.

Jag fann från dagar länge sedan flydda
ett mildt, melodiskt återsus,
jag fann min forna, undangömda hydda
i aftonrodnans ljus.

Och vet du hvad? Jag hittade bland träden
min barndomsfrid, som glömt sig qvar,
hon kom till mötes under foglars qväden,
så ljuf som förr hon var.

Den hulda sade vänligt: "jag förlåter,
fast långt du flytt i vildt begär."
I trädens sus det ljöd: "välkommen åter!
Nu skall du stanna här!"

Då glänste regnbågslikt på gröna ängar
ett paradisiskt skimmer opp,
och af sig sjelfva ljödo lyrans strängar
om återvunnet hopp.