Ludvig Norman (1831−1885)

Höst

opus 49 no. 11

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), pub. 1878, no. 11 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 4, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Ej långsamt, med sorgset föredrag G minor 2/4, tillbakadraget, långsammare, Första tidmåttet, fortare, påskyndande


Libretto/text

Höst

Nu komma kalla dagar,
nu komma dagar grå,
och hur mitt hjerta klagar
så komma de ändå.

För vindens fläkt i natten
den sista rosen dog,
det mörknar öfver vatten,
det glesnar öfver skog.

Det hviskar öfver fjärden
en sorgsen anderöst:
"nu sommarn gick ur verlden,
farväl! Nu är det höst!"

Du lind, som börjat gulna,
du snart skall öde stå:
Nu komma dagar kulna,
nu komma dagar grå.

Vildblomma, som fördröjt dig
i dunkla snåren än,
och tyst i hopp förnöjt dig:
du har ej långt igen!

Och neckros, du, som domnar
så blek invid din ö,
ack, det är bäst att du somnar,
ty snart du måste dö.

Och hjerta, du, som skådar
hur allt förvandlar sig,
fins ingenting, som bådar
den samma lag för dig?

Men ängsligt hörs du svara:
ack, unna mig min frid,
och låt min sommar vara
ack! ännu en liten tid!