Ludvig Norman (1831−1885)

Ännu (For a singer.)

opus 49 no. 12

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), pub. 1878, no. 12 from 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén composed for solo voice and piano, book 4, the Musikbiblioteket's copy has the dedication "To Mrs. Jenny Sellholm from the composer. Christmas Eve 1878."

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovénska collection, vol. IV ('Autographs. Donation by Öfverste Chr. Lovén 1913.')

Description of work

Uttrycksfullt och hjertligt G major 3/4


Libretto/text

Ännu (Till en sångare.)

Det är ej borta, som du trodde,
de ljufva toners fria val;
det bor ännu, som förr det bodde,
i själens djup en näktergal.

När sorgen höljde fogelburen,
han trodde genast, det var natt
och död och vinter i naturen,
och sörjande och stum han satt.

Men snart, o snart af ömma händer
skall floret lyftas bort en dag,
och ljus och glädje återvänder
med tusen nya toners slag.

Än är ej ålderns skymning inne,
än är det sol i grönklädd dal,
än är du ung till själ och sinne,
och du skall qväda, du näktergal.