Ludvig Norman (1831−1885)

Ånger

  • Year of composition: "Stockholm 23/4 1879."
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ludvig Norman
  • Dedication: "A little song for Mrs. Ada Oterdahl. Text and music by L.N."
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Norman's collection. M-Å.

Description of work

Andantino quasi allegretto C major 2/4


Libretto/text

Ånger

Om jag sårat dig, förlåt då mig,
vi ska' aldrig mera föra krig.
Evig vänskap nu kära, lilla fru,
Gif mig hand att vår vänskap ej går itu.

Ej kan hända mer liksom andra fler,
liksom andra fler att vi, att vi, att vi,
likt barn i split och groll
onödigtvis ta dur för moll.

Nej vårt lif är kort, och just af den sort
att vår sorg vi måste jaga bort,
ty eljest går ju år och år förbi
och vi, vi bli båd' "så och si."


Media files

Edition Swedish Musical Heritage