Ludvig Norman (1831−1885)

"Ej med klagan"

opus 23

  • Year of composition: 1852
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Sättning för manskör a cappella finns i Normans saml., opus 23; "Eolstoner" utan text. Julius Bagge anger i sin förteckning över Normans tonverk att "Ej med klagan" och "Eolstoner" ingår.
    Autograf finns även hos Stiftelsen Musikkulturens främjande (MMS 1054)

Description of work

Andante con moto Dess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ej med klagan skall ditt minne firas,
ej likt dens, som går och snart skall glömmas