Otto Olsson (1879−1964)

Det strålar i Betlehems nejd ett sken

  • Year of composition: Probably in 1917
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: J A Eklund
  • Dedication: To Gerda
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Around 3 min

Examples of printed editions

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante C majorr 4/4 (C)


Libretto/text

Det strålar i Betlehems nejd ett sken, med klarhet ren, kring änglar, blida och skära. Det heliga barn av himmelsk börd för oss skall synderna bära och bringa Gud Fader ära.

Immanuel lyder det barnets namn. Från modersfamn all världens hopp är han vorden; Guds vrede och dom inför honom förgå. Vitt ljuda de saliga orden som båda Guds frid här på jorden.

I herdar, I fingen ett saligt bud till oss från Gud, där knä vid hans bädd I böjen. Nu kommen är dagen med Guds behag, Guds dag med nåden och fröjden. Nu sjunga vi: Ära i höjden!