Otto Olsson (1879−1964)

Twelve organ pieces over chorale motifs

opus 36

1. Advent (Bereden väg för Herran)
2. Jul (Var hälsad, sköna morgonstund)
3. Jul (Av himlens höjd oss kommet är)
4. Nyår (Se Jesus är ett tröstrikt namn)
5. Trettondedagen (Förlossningen är vunnen)
6. Botdagen (Herre, dig i nåd förbarma)
7. Långfredag
8. Påsk (Vad ljus över griften)
9. Kristi himmelsfärdsdag (Till härlighetens land igen)
10. Pingst (Kom Helge Ande, Herre Gud!)
11. Hel. Trefaldighetssöndag (Gud trefaldig, statt os bi!)
12. Tacksägelsedagen (Min själ skall lova Herran)

  • Year of composition: 1908
  • Work category: Organ
  • Duration: 47 min
  • Detailed duration: 47´08 (Ralph Gustafsson)

Examples of printed editions

Körlings förlag
E.K.F. 112

Description of work

1. Advent (Bereden väg för Herran): Andante maestoso G major 4/4
2. Jul (Var hälsad, sköna morgonstund): Moderato D major 4/4
3. Jul (Av himlens höjd oss kommet är): Con moto - major 4/4, 2/4
4. Nyår (Se Jesus är ett tröstrikt namn): Andante G major 4/8
5. Trettondedagen (Förlossningen är vunnen): Allegretto pastorale 6/4
6. Botdagen (Herre, dig i nåd förbarma): Lento F minor 4/4
7. Långfredag: Molto adagio D minor 4/4
8. Påsk (Vad ljus över griften): Poco allegro D major 4/4
9. Kristi himmelsfärdsdag (Till härlighetens land igen): Molto moderato D major 4/4
10. Pingst (Kom Helge Ande, Herre Gud!): Andante maestoso F major 4/4
11. Hel. Trefaldighetssöndag (Gud trefaldig, statt os bi!): Andante e maestoso C major 4/2
12. Tacksägelsedagen (Min själ skall lova Herran): Grave, maestoso G major 2/2