Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Jämtlandssången [approx. Song of Jämtland (a province in Sweden)] ("Så tåga vi tillsamman")

Print

• Preludium [Prelude]
• Så tåga vi tillsamman

  • Year of composition: November 1931
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: According to the autograph, the title is Gammal jämtländsk brudlåt [Old bridal tune from the Swedish province of Jämtland]. Instrumentation and lyrics by Wilhelm Peterson-Berger
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Preludium [Prelude]: 2 vn (ad libitum), pno

Solo voices/choir

Unison song

Examples of printed editions

• Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, E.C. 780 (Printed 1932 by Bröderna Lagerströms Notstickeri & Lit. Anst.)
• Östersunds-Posten's Christmas issue 1931

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

• Preludium för 2 violiner [Prelude for 2 violins] (ad lib): Marching pace G minor 4/4 (C)
• (Piano and unison song) Så tåga vi tillsamman: Marching pace G minor 4/4 (C)


Work comment

An annotation on the autograph states "E.C. 780"
Cf. also "Jämtlands brudmarsch" [Bridal march from Jämtland]


Libretto/text

Så tåga vi tillsamman bort mellan Jämtlands gröna ängar, bort mellan nyland som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt.
Så skåda vi med gamman hän emot berg i blåa fjärran, hän över sjöar, strömmar, skogar, jämt kring bygder på vår vakt.
Fagert är landet som blev vår lott och arvedel.
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel.
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt:
för slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt.