Petter Petterson (1813-1891)

Print

(Pehr) Petter Pet(t)terson föddes den 17 februari 1813 i Gottröra församling (Norrtälje). Avled på Karlberg, Solna församling, den 18 augusti 1891. Sångpedagog, kyrkomusiker och tonsättare. Studerade vid Musikaliska akademiens undervisningsverk (sannolikt) 1828-33, t f sånglärare där 1835, samma år som han startade ett sånginstitut i Stockholm. Organist i Karlbergs slottskapell 1850, musiklärare vid Krigsskolan där 1850-1873.

Petter Petterson invaldes som agré nr 3 i Kungl. Musikaliska akademien den 17/6 1834 och blev ledamot nr 30 den 10/6 1843.

Bibliography

Wennerström, Thorsten: Kungl. krigsakademien och Kungl. krigsskolan: åren 1792-1935, personhistoriska uppgifter. Stockholm (1936)

Summary list of works

Sånger för manskör, en kantat (1847)


Works by Petter Petterson

There are no works by the composer registered