Ika Peyron (1845-1922)

Nattskyar
Nocturne for Piano
Composed by IKA

opus 10

Print
  • Year of composition: 'Stockholm in March 1886.'
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Christiania, Carl Warmuth (C.W. 1370). Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: P (Card catalogue - 1985, available online)

Description of work

Andante sostenuto B minor 4/4 (C)


Libretto/text

[Motto:]

NATTSKYAR

Skyar komma, skyar gå,
Stundom mörka, stundom ljusa,
Dofva stormens vingslag susa,
Men bakom är himlen blå -

Andeväsen rymden vakta,
Deras stämmor höras sakta
Hviska om en hemlighet,
Om hvars djup blott tanken vet.

IKA.

Stockholm i Mars 1886.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage