Ika Peyron (1845-1922)

[Four] Poems by Carl Snoilsky

1. Sångarlön
2. Femton år och sjutton år
3. Hvi skulle jag ej sjunga?
4. Nina la Lavandaja

  • Year of composition: 1888
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Snoilsky
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

W. Hansen, Copenhagen, [n.d.]. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv (Card catalogue - 1985, available online)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: No. 2 and no. 4 exist as autograph, location mark at Musik- och teaterbiblioteket: Noter rar 232 (Online catalogue)

Description of work

1. Sångarlön: Lento D minor 3/8
2. Femton år och sjutton år: Leggiero C major 2/4
3. Hvi skulle jag ej sjunga? Cantabile D-flat major 4/4 (C)
4. Nina la Lavandaja: Con moto E major 6/8


Libretto/text

1. Gick du en morgon i vårsolen sken ...

2. Hon var så ung ...

3. Hur frisk och skön är parken ...

4. Och är jag bara en lavandaja ...