Ika Peyron (1845-1922)

Hyllning åt fosterlandet

  • Year of composition: Printed in 1911
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Stellan Mörner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nord. bokh., Stockholm 1911. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv (Card catalogue - 1985, available online)

Description of work

Med kraft och värme, ej för långsamt C major 4/4 (C)


Libretto/text

Vårt fosterland! Hvad innebär de orden ...