Ika Peyron (1845-1922)

Song compositions

1. Med första rosen
2. Aftonbön
3. Signes visa

  • Year of composition: Printed in 1883-1885
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Birger Mörner
    2. Emil von Qvanten
    3. K. A. Melin, ur Hummelplockningen
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

No. 1 for mezzo-soprano or baritone. No. 2 for soprano or tenor.

Examples of printed editions

Carl Warmuth, Christiania 1883-1885. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv (Card catalogue - 1985, available online)

Description of work

1. Med första rosen: Moderato e con molto espressione F major 6/4
2. Aftonbön: Andante con moto G-flat major 4/4 (C)
3. Signes visa: Andante sostenuto F minor 3/4


Libretto/text

1. Med första rosen som sprang i knopp ...

2. Hur herrlig är ej qvällen ...

3. I Svaneliden om sommaren ...