Ika Peyron (1845-1922)

Compositions for piano

1. I ungdomstiden. Divertimento
2. Sånger utan ord: Improvisation och Allegretto molto sostenuto
3. Festligt intåg. Marsch

  • Work category: Piano
  • Dedication: To Nils Malmberg from Ika Peyron in 1913
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Hansen, Leipzig and Copenhagen [n.d.]. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket, online catalogue: Noter rar 491 (no. 1) and Noter rar 492 (no. 3).
No. 2, Sånger utan ord, available at the Kungliga Biblioteket

Description of work

1. I ungdomstiden. Divertimento: Adagio E-flat major 4/4 (C)
2. Sånger utan ord, [two] character pieces: Improvisation E majorr 4/4 (C). Allegretto molto sostenuto A-flat major 6/8
3. Festligt intåg. March: Tempo di marcia D major 4/4 (C)


Work comment

To no. 2, Sånger utan ord, two poems appertain, not intended to be sung. Beginning of text:
Lifvets vår blott en gång blommar ... (anonymous) and
Låt mig spela ditt sorgbundna hjärta till ro ... (Astrid Gullstrand).

Also titles in English and German.