Ture Rangström (1884−1947)

Sång, vår sång!

Print
  • Year of composition: 1924
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Ture Rangström
  • Dedication: To the Gothenburg Concert Hall Choir
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, ed. no. E.C. 450

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Con moto maestoso e espansivo C major 6/4


Libretto/text

Sång, vår sång! Stig ur de susande drömmar till brusande vågor af lif och dag. Höj dig i tonande makt till försonande hägn öfver lif och dag. Jublande vår och klagande höst, nattens vånda och lyckans råga, allt bär ditt sjungande hjärtas låga, allt har ditt tonande hjärtas röst. Sång, vår sång! Stig med de brusande drömmar till susande hägn öfver lif och dag. Sänk dig, du sonande makt, i förtonande aning af dröm öfver lif och dag. Sång, vår sång!