1. Väl den som gudar har
2. Stjärnornas tröst
3. Sköldmön

  • Year of composition: 1941
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karin Boye
  • Dedication: To Inga Westberg
  • Duration: 10 min

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 3557

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Väl den som gudar har: Con moto solenne (non troppo lento) deciso A-flat major 6/4, 21 takter
2. Stjärnornas tröst: Poco lento (con fantasia) F-sharp major 4/4
3. Sköldmön: Largamente e con moto E-flat major 2/2


Libretto/text

1. Väl den som gudar har: han har ett hem. Tröst och en tryggad grund skänks blott av dem. Vid dig till kämpe vid en altarrund. Frälst är din själ i bönens stund. Vilan dig väntar blott i strid. Först mellan sköldarna givs det frid. Tvång till blanka vapen, fara och tro.... så blir ett hem dig rett, där du kan bo.

2. Jag har frågat en stjärna i natt, ett ljus långt bort där ingen bor: Vem lyser du, främmande stjärna? Du går så klar och stor.

Hon såg med en stjärneblick, som gjorde min ömkan stum: Jag lyser en evig natt. Jag lyser ett livlöst rum.

Mitt ljus är en blomma som vissnar i rymdernas sena höst. Det ljuset är all min tröst. Det ljuset är nog till tröst.

3. Jag drömde om svärd i natt. Jag drömde om strid i natt. Jag drömde jag stred vid din sida, rustad och stark, i natt.

Det blixtrade hårt ur din hand, och trollen föll för din fot. Vår skara slöt sig tätt och sjöng i tigande mörkrets hot.

Jag drömde om blod i natt. Jag drömde om död i natt. Jag drömde jag föll vid din sida med banesår, i natt.

Du märkte ej alls att jag föll. Din mun var allvarsam. Med stadig hand du skölden höll och gick din väg rakt fram.

Jag drömde om ejd i natt. Jag drömde om rosor i natt. Jag drömde min död var fager och god. Så drömde jag i natt.